Odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: 

Ilka fashion s.r.o

U Bechyňské dráhy 2932, Tábor 390 02

 

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

 

 

 

Datum objednání zboží:

 

Jméno, příjmení a adresa kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

Číslo faktury [1]:

Číslo objednávky [2]:

 

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů:

 

Datum:

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

[1] Nepovinný údaj (jeho uvedení však urychlí vyřízení vašeho požadavku)

[2] Nepovinný údaj (jeho uvedení však urychlí vyřízení vašeho požadavku)